Våre tjenester

Vi leverer skreddersydde løsninger, tilpasset bemanningssituasjonen hos våre kunder. Våre tjenester kan i hovedsak deles inn i to kategorier:

Vikarer for utleie
Vi leier ut kompetent og kvalifisert helsepersonell for kortere eller lengre perioder, og vårt mål er å sikre et forsvarlig helsetilbud hos våre kunder, gjennom å levere presise omsorgstjenester med god kvalitet.

Rekruttering
Vi kan også hjelpe til med rekruttering av kvalifisert helsepersonell for faste ansettelser. Vi tar oss av all nødvendig kvalifikasjonskontroll, papirarbeid og nødvendig språkopplæring. Kunden har behovet, vi hjelper til med å finne løsningen.